Tjenester

Vi tilbyr gratis befaring på alle våre tjenester!

FLYTTEOPPDRAG

Dødbso

Vask

Pakking og klargjøring

Rydding og bortkjøring

Dødbso

Vi rydder og tømmer hus eller leilighet. Vi fjerner alt og besørger miljømessig avhending av alt som skal kastes.
Mågårdvegen 75, 2334 Romedal
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram